Jaarvergadering

Datum(s) vrijdag 07 oktober 2022
Lokatie Kantine FC Gulpen
Contactpersoon Secretariaat
Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op vrijdag 7 oktober 2022. Aanvang 19:00 uur. De agenda van deze avond is te vinden op de website. De stukken voor de ALV zijn op te vragen via info@fcgulpen.nl. Zorg dat je er bij bent! Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Vanaf 18:30 uur bent u welkom.

Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Kantine FC Gulpen aan de Ringweg

AGENDA
 • Opening van de vergadering
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen ALV van 2 oktober 2021
 • Bestuursformatie & Aftreedrooster bestuur
 • Verslag Secretaris
 • Vaststelling contributies 2022/‘23
 • Verslag Jeugdcommissie SJO Krijtland
 • Code goed sportbestuur
 • Financieel jaarverslag (incl. begroting 2022-2023 en kascontrole)
 • Verkiezing kascommissie
 • Rondvraag
 • Sluiting


Met sportieve groet,
Bestuur FC Gulpen

« Terug naar vorige pagina