Contributie

De contributies voor het seizoen 2021/'22 zijn vastgesteld en nader toegelicht op de algemene ledenvergadering (ALV) van zaterdag 2 oktober 2021. Mochten hier vragen over zijn, gelieve contact op te nemen met onze penningmeester.

 • Senioren: € 165,-
 • Dames: € 165,-
 • Veteranen: € 80,-
 • 7x7 35+: € 80,-

 • JO 13 t/m 19: € 145,-
 • JO 08 t/m 12: € 126,-
 • JO 06/07: € 106,-
 • 0-3 jaar € 20,-
 • Steunende leden € 40,-
 • 3e kind is gratis
Dit is inclusief gratis entree en lidmaatschap van de KNVB.

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Betalingsdata voor het seizoen 2021/‘22 zijn: oktober 2021 en februari 2022. Rond deze periode zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven.

Jeugdsportfonds
Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met Danny Baggen (Penningmeester) voor meer informatie.

Contributieregels FC Gulpen:
 • Speler van 18 jaar of ouder bij de senioren betaald senioren tarief.
 • Speler van 18 jaar of ouder bij A elftal betaald A elftal contributie.
 • Speler onder de 18 jaar betaald het contributiebedrag van het bijbehorende jeugdelftal.
 • Indien een speler meerdere maanden geblesseerd is, dan kan hij/zij vrijstelling van contributie aanvragen bij de penningmeester.
Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen bij FC Gulpen dan dien je je af te melden bij de secretaris:
 • Afmelden vóór 1 september (voor aanvang nieuw seizoen).
 • Afmelden vóór 1 januari (voor aanvang tweede seizoenshelft).
Komt je afmelding na bovengenoemde datums binnen dan betaal je voor dat half jaar nog contributie. Er wordt gewerkt met een geautomatiseerd systeem. Indien er volgens u onterecht een bedrag is geïncasseerd kunt u dit aangeven bij de penningmeester.

Onze bankgegevens:
Rabobank Centraal Zuid-Limburg te Gulpen
Voetbalvereniging F.C. Gulpen
IBAN: NL59RABO0117806463
BIC: RABONL2U

Machtigingsformulier voor incasso kunt u hier onder downloaden, ondertekenen en inleveren/mailen bij secretariaat. Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de penningmeester:

Penningmeester
Naam: Danny Baggen
Tel: 06-22481821
E-mail: danny@elmida.nl

Secretariaat
Naam: Tom Essers
Tel: 06-52662875
E-mail: info@fcgulpen.nl

Aanmeldingsformulier om lid te worden
Machtiging Europese incasso