Corona-regels

We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee! Maar ‘gewoon‘ gaan voetballen is er helaas niet bij dit jaar. Om het seizoen te laten slagen is het nu - meer dan ooit - belangrijk om onderling met elkaar samen te werken. Lees daarom goed de maatregelen die voor jou gelden.

Senioren/Jeugd (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Ten aanzien van trainingen: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar.
 • Ten aanzien van wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan; Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
Kantine
 • Bezoekers worden verzocht zich te registreren middels het formulier bij de ingang;
 • Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar het toilet;
 • Bezoekers zullen verzocht worden alleen met pin te betalen;
 • Bezoekers mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen;
 • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt;
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal het bestuur evalueren.
Spelers
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.)
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.
Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 4 personen.
Ouders en toeschouwers
 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.
Veiligheid- en hygiëneregels
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.
Accommodatie
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. FC Gulpen verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.
 • Er mogen maximaal 4 personen gelijktijdig in de bestuurskamer.
Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC*NSF: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf.Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

Alvast bedankt en veel plezier!
Bestuur en jeugdcommissie