Info huren kunstgrasveld FC Gulpen

Kunstgras huren?
Indien u interesse heeft om gebruik te willen maken van ons kunstgras (en/of andere faciliteiten), dan is dit mogelijk. Gelieve contact op te nemen met ons secretariaat:

Karolingenstraat 12
6369 BV Simpelveld
E-mail: info@fcgulpen.nl
Tel: 06-52662875

Keuring kunstgras
De kwaliteit van van onze sportvelden wordt op regelmatige basis beoordeeld op de kenmerken bodem, waterhuishouding, vlakheid en grasbestand. Ons kunstgrasveld is gekeurd door een volledig onafhankelijke inspectie. FC Gulpen beschikt over een Kiwa ISA Sport keurmerk. Beoordeling vindt plaats op kwaliteit volgens NOC*NSF norm (NOCNSF-KNVB2-18, maart 2012) en op de reglementen van de KNVB. Deze bestaat uit:

  • Conditie
  • Vezellengte
  • Laagdikte vulling
  • Stroefheid (torsie)
  • Schokabsorberend vermogen
  • Verticale vervorming
  • Energierestitutie
  • Balstuit (verticaal)
  • Balrol vermogen
  • Vlakheid
De keuring van het veld heeft op 18 september 2017 plaatsgevonden en is uitgevoerd door SGS Intron. Uit het rapport blijkt dat het veld aan de eisen voldoet. Op 9 februari 2018 is het betreffende certificaat door NOC*NSF en de KNVB afgegeven.

Spelregels kunstgras
Sinds het seizoen 2010-2011 beschikt FC Gulpen over een kunstgrasveld. Hiervoor heeft de vereniging gedragsregels opgesteld.
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. De regels staan ook vermeld op de borden bij de ingang van het kunstgrasveld.

1. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun leider, hun trainer, hun verzorger en voorzover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter en grensrechters. Dit geldt voor zowel wedstrijd als training. Alle publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.

2. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat. Gebruik altijd de inloopmatten.

3. Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds dicht. Dit doe je ook als je een bal van achter de afrastering pakt. Schoenen altijd schoonvegen op de inloopmatten.

4. Korte schroefnoppen zijn toegestaan op eigen risico. Lange schroefnoppen zijn verboden. FC Gulpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat ontstaan is door het gebruik van schroefnoppen.

5. Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld. Geen glaswerk op of rond het kunstgrasveld. Geen kauwgom, eten of drinken op het kunstgrasveld. Water/sportdrank in bidons is toegestaan. Het kunstgrasveld is verboden voor honden en andere dieren.

6. Houdt het terrein/verharding rondom het kunstgrasveld vrij van afval. Dit geldt voor het hele complex.

7. Plaats geen puntige of zware voorwerpen op het kunstgrasveld.

8. Het slepen met doelen is niet toegestaan. Graag optillen en verplaatsen/verrijden. De verrijdbare doelen (met wieltjes) langs de zijlijn altijd richting dichtstbijzijnde cornervlag terugplaatsen. Verplaatsbare doelen (zonder wieltjes) altijd terugplaatsen op de daarvoor bestemde ruimte. Doelen nooit op het kunstgrasveld laten staan. Dit geldt ook voor andere sport- en spelmaterialen.

9. Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. FC Gulpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw wasmachine en/of kleding.

10. Het kunstgras is niet onder alle winterse omstandigheden bespeelbaar. Bij sneeuw kan er nooit gespeeld worden. Bij ijzel, vorst en opdooi kan er op eigen risico gespeeld worden. Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met de wedstrijdsecretaris: Tom Essers (06-52662875)

11. Buiten wedstrijden en trainingen mag het complex en kunstgrasveld niet betreden worden.

12. Trainers, leiders, bestuur en jeugdcommissie worden verzocht er op toe te zien dat de bovenstaande regels worden nageleefd.

Bedankt voor uw medewerking.
Bestuur FC Gulpen