Beleidsplan Jeugdafdeling

Het doel van dit Jeugd beleidsplan is om een raamwerk voor de vereniging op te stellen, zodat een aantal elementaire zaken en richtlijnen vooraf vastgelegd zijn. Dit zal vervolgens bewaakt moeten worden op inhoud en uitvoering door de gehele jeugdafdeling. Voor begeleiders, trainers, bestuur en overige vrijwilligers geeft dit beleidsplan inzicht in het te voeren beleid en de doelen, die we als vereniging willen nastreven. De afspraken dienen om het functioneren van de vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen en te borgen, dat wedstrijden, trainingen en andere activiteiten.
Daarnaast geeft het beleidsplan inzicht in, wat wij van de jeugdleden en hun ouders verwachten als leden van onze sportvereniging. Het plan dient een overzichtelijk beeld te schetsen en richtlijnen te geven zonder hierin beperking op te leggen aan creativiteit.

Download HIER het beleidsplan van onze Jeugdafdeling.