Inning contributie 2e competitiehelft rond 29 maart

Rond 29 maart 2023 as zal de tweede halfjaarlijkse incasso plaatsvinden, wat betekent dat rond deze datum de tweede helft van de contributie zal worden geïnd van het seizoen 2022/2023. De contributies voor het seizoen 2022/'23 zijn vastgesteld en toegelicht op de jaarvergadering van 20 oktober 2022 jl.


Het komt voor dat een automatische incasso niet lukt. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld op het moment van incasseren er onvoldoende saldo op uw rekening aanwezig was. Indien de automatische incasso is mislukt, dient u zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. Ook wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven dient u zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. FC Gulpen zal incasseren aan de hand van rekeningnummer NL59RABO0117806463 van FC Gulpen.

Heb je nog vragen met betrekking tot de contributie neem dan contact op met penningmeester Danny Baggen via info@elmida.nl.


Geplaatst op: 12-03-2023