In gesprek met de voorzitter | Deel 3: "Verbinding komt steeds meer tot zijn recht"

In deel drie van het uitgebreid interview met Jos Prevoo gaat de clubvoorzitter onder meer in op de AVG, het vrijwilligersbeleid en zijn doelstellingen. “Op de een of andere manier worden mensen weer trots op deze club."


Privacy een groot goed
Waar het bij een voetbalvereniging doorgaans toch vooral om ‘lekker voetballen‘ gaat, heeft de clubleiding ook regelmatig haar handen vol aan andere zaken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – de beruchte ‘AVG‘ – was en is zo‘n zaak die de nodige inspanningen vergt. “Als club ontkom je daar niet aan", weet Prevoo. “Privacy is natuurlijk een groot goed. Het registreren en distribueren moet zorgvuldig gebeuren, daar mag je best twee keer over nadenken. We krijgen ook vragen van ouders over dingen waar we ons dan vervolgens in moeten verdiepen. Er staat wel een protocol op de website, maar we zullen vooral gaandeweg leren wat de precieze impact van de AVG is."

Het aantal vragen dat bij de club is binnengekomen, is volgens Prevoo overigens beperkt. “Maar we moeten ook iedereen bewustmaken dat we niet meer zomaar gegevens kunnen verspreiden. Het is zaak om de AVG serieus te nemen en continu de juiste vragen te stellen."

‘Het piept en het kraakt‘
Waar de AVG een nieuw fenomeen is, heeft FC Gulpen ook met andere, vaker terugkerende uitdagingen te maken. “Het tekort aan vrijwilligers is helaas nog steeds actueel. Ook in ons recente ledentevredenheidsonderzoek kwam dat als pijnpunt bovendrijven. We moeten het vrijwilligersbeleid dan ook prioriteren: mensen werven, mensen selecteren, en vooral ook mensen vasthouden. Op sommige plekken piept het en kraakt het. Vaak komt het dan toch weer op het bestuur neer", aldus de voorzitter, die vooral extra handen zegt te kunnen gebruiken op het gebied van materiaalbeheer, jeugdleiding en scheidsrechters.

Meetmoment
“We hadden dat ook voortvarender willen oppakken", erkent Prevoo. “Nu gaat het écht voorrang krijgen. We gaan mensen gericht aanspreken en hun achtergrond in beeld brengen. We zullen mensen gericht vragen om in commissies om op projectbasis in te schrijven. Want, dat is ook gebleken uit ons onderzoek, ongeveer twee-derde van de mensen wil niet structureel vrijwilligerswerk doen." Dat ledentevredenheidsonderzoek stemt overigens tot tevredenheid bij het bestuur. “De respons lag op 53%, daar zijn we blij mee. We hadden ook behoefte aan zo‘n meetmoment."

Bereidheid
Uiteindelijk draait volgens Prevoo vrijwel alles om het ‘toekomstbestendig‘ maken van de club. De voorzitter legt uit: “We zeggen veelvuldig dat we het samen moeten doen. De club is immers niet van het bestuurd, maar van de leden. Die belangrijke verbinding komt steeds meer tot zijn recht." Hij noemt als voorbeeld het feit dat de spelers op vrijdagavond zelf de kantine runnen. “Dan ben je op de goede weg. Het gaat om de bereidheid om dingen voor elkaar te doen." Het draait volgens Prevoo echter ook om een stukje zakelijkheid: vrijwilligersfuncties die niet ingevuld kunnen worden, vergen in dat geval investeringen. “En dat heeft dan weer gevolgen voor de contributie", weet Prevoo. “Die is de afgelopen twee jaar gestegen. Daar hebben de leden mee ingestemd."

Doelstellingen
Nu de voorzitter zijn visie op de club heeft mogen toelichten in dit driedelig interview, is het tijd om hem te vragen naar de complete doelstellingen die hij met FC Gulpen nastreeft. Die zijn niet in één zin samen te vatten. “Allereerst wil je dat iedereen plezier heeft", zegt Prevoo. “Daarnaast hoop ik dat de SJO tot volle ontwikkeling komt en dat we het vrijwilligersvraagstuk goed kunnen oppakken. Wat betreft de prestaties op het veld is de doelstelling voor het eerste elftal duidelijk, namelijk promoveren naar de Vierde Klasse. Maar ik hoop ook dat het tweede een keer een prijsje kan pakken. Dat team heeft sinds dit seizoen een vaste trainer en daarmee is een belangrijke wens ingevuld."

Trots
Prevoo wil afsluiten met te benadrukken hoe trots hij is op de vereniging. “We zijn trots op ons beperkt vrijwilligerskader, trots op de jongens die op vrijdag de kantine draaien. We hebben een heel vast sponsorbestand. Ook voel je de saamhorigheid groeien. Veel mensen voelen zich thuis bij onze vereniging. Ik wil daarnaast nog extra waardering uitspreken richting de jeugdcommissie, die met een heel klein groepje mensen bakken met werk opgepakt heeft. Er wordt sowieso heel veel opgepakt door de leden. Op de een of andere manier worden de mensen weer trots op de club."

Lees ook: In gesprek met de voorzitter | Deel 1: “Leggen ons niet bij de Vijfde Klasse neer"
Lees ook: In gesprek met de voorzitter | Deel 2: “Hoofdsponsor SJO van onschatbare waarde"


Geplaatst op: 13-12-2018