Inning contributie 2e competitiehelft rond 23 maart

Rond 23 maart 2019 as zal de tweede halfjaarlijkse incasso plaatsvinden, wat betekent dat rond deze datum de tweede helft van de contributie zal worden geïnd van het seizoen 2018/2019. Op onze website onder clubinfo/contributie treft u de enige juiste tarieven aan. De contributies voor het seizoen 2018/'19 zijn vastgesteld en nader toegelicht op de jaarvergadering van vrijdag 26 oktober 2018.


Het komt voor dat een automatische incasso niet lukt. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld op het moment van incasseren er onvoldoende saldo op uw rekening aanwezig was. Indien de automatische incasso is mislukt, dient u zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. Ook wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven dient u zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. FC Gulpen zal incasseren aan de hand van rekeningnummer NL59RABO0117806463 van FC Gulpen.

Heb je nog vragen met betrekking tot de contributie neem dan contact op met penningmeester Danny Baggen via info@bedrijfsadviesburo-elmida.nl.


Geplaatst op: 14-03-2019