Voorbeschouwing Deel 2 | Voorzitter Jos Prevoo

Gisteren verscheen de voorbeschouwing op het seizoen van het eerste elftal met hoofdtrainer Patrick de Mey. Vandaag blikken we met clubvoorzitter Jos Prevoo uitgebreid vooruit op de nieuwe jaargang: wat staat de club en haar leden te wachten, en welke uitdagingen liggen er in het verschiet? Het uitgangspunt is duidelijk: “We willen de club toekomstbestendig maken."


Sinds november 2015 is Jos Prevoo de voorzitter van FC Gulpen. De kleine twee jaar die daarna volgden zijn hem zeker niet tegengevallen. Prevoo: “Met het hele bestuur zien we het als een uitdaging om een vereniging te maken waar veel verschillende mensen met elkaar plezier hebben. Als voorzitter kun je daar een wezenlijke bijdrage aan leveren, Want, los van het spel, dat ook belangrijk is: het is een uitdaging om mensen happy te laten zijn en in hun kracht te zetten." Dat dat niet vanzelfsprekend is, merkte Prevoo toen hij begon aan zijn voorzitterschap bij de club. “Toen ik binnenkwam, had FC Gulpen een etiketje op zich plakken waardoor leden en vrijwilligers wegbleven. Mensen van buitenaf hadden te weinig vertrouwen in de club. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

Zoektocht naar vrijwilligers
Het bestuur is dan ook hard aan de slag gegaan om een verandering teweeg te brengen. Volgens Prevoo is het daarbij goed om met elkaar in gesprek te gaan. Zo vond op vrijdag 15 september de jaarvergadering plaats. Wat zijn de belangrijkste zaken die daar naar voren kwamen? “De zorg voor het gebrek aan vrijwilligers is het grootste knel- en aandachtspunt", aldus Prevoo. “Dat is een zorg die we met z´n allen constateren. FC Gulpen is actief op zoek naar vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk dat we beseffen dat de club van iedereen is, en niet ‘van het bestuur´. Iedereen moet zich hiervoor willen inspannen, het bestuur is immers geen afvoerputje. Als bestuur moet je wél voor verbinding zorgen. Dat was weg en dat lijkt nu terug."

"Wat betreft de kostenstructuur moeten we voorzichtig zijn"
Daarnaast is de financiële situatie van de club een jaarlijks terugkerend onderwerp op de jaarvergadering. Prevoo: “De financiën zijn geen zorgpunt, maar wel altijd een aandachtspunt. In het afgelopen seizoen hebben we net quitte gedraaid. Wat betreft de kostenstructuur moeten we voorzichtig zijn: wanneer je gaat inhuren, zal dat een hogere contributie tot gevolg hebben. Het gebrek aan trainers bij de jeugd opgevangen door de voetbalschool van Danny Mommers. Dat hangt samen met de wens om de kwaliteit te verhogen, maar is ook een gevolg van het gebrek aan trainers dat voorhanden is."

Commissies nieuw leven inblazen
Het woord ‘probleem´ komt niet voor in de vocabulaire van Prevoo. Hij spreekt liever over ‘uitdagingen´. En die uitdagingen zijn er zeker. “We willen als bestuur structuur gaan aanbrengen in de club: organiseren en structureren door de commissies nieuw leven in te blazen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk, daarover gaan we nog met elkaar in gesprek, maar dát het gaat gebeuren, staat vast." Daarnaast overweegt de club projectmatig te werk te gaan: in dat geval worden er projecten georganiseerd en vervolgens gericht mensen aangeschreven om daar een bijdrage aan te leveren.

Damesteam
Een andere uitdaging die Prevoo aanstipt is het aangrijpen van de potentie van het damesteam. Dat team is met ingang van dit seizoen namelijk terug van weggeweest. “Daar zijn we heel erg blij mee. Een damesteam is een belangrijk onderdeel in de groei van de club. Er was een klein groepje dat écht een damesteam wilde en daar bieden wij als club nu de gelegenheid toe. In het begin bestond het groepje uit 8 of 9 personen, inmiddels zitten we al op 17. Zij brengen veel beleving en enthousiasme binnen de club, dat mag je niet laten liggen. Die nieuwe dynamiek kan bovendien extra vrijwilligers naar de club trekken."

Image
Waar een groep dames de club nu dus versterkt, kent FC Gulpen – zoals zoveel andere verenigingen – in algemene zin een terugloop in het ledenaantal. Desondanks geven de cijfers reden tot optimisme, weet de voorzitter. “In de afgelopen jaren was er een duidelijke krimp, maar de ledendaling is langzaamaan aan het stabiliseren. De uitdaging is natuurlijk om te groeien. Daarbij speelt het image van de club een belangrijke rol." Dat image is bij FC Gulpen, volgens Prevoo, van twee zaken in het bijzonder afhankelijk. “Ten eerste, zoals ik eerder al zei, had de club een etiketje op zich plakken waardoor leden en vrijwilligers wegbleven. Voor ons als bestuur ligt daar dan ook een taak om de club toekomstbestendig te maken. Ten tweede moet je de club ook inrichten naar de wensen van de leden: een jongere generatie vraagt andere dingen dan de oudere generatie. Daarin hebben we stilgestaan, maar daar moet je je wel op instellen. Om op de leden in te kunnen spelen, komt er een ledentevredenheidsonderzoek. Ook vragen we mensen: kom naar ons toe met ideeën. We willen een kwaliteitsslag maken. Een voorbeeld is dat we onze jeugdleiders kansen willen geven en hen daarom gaan opleiden, onder meer met pedagogisch-didactische elementen."

Positieve samenwerking met RKVVM en Sibbe
De bovenbouw van de FC Gulpen-jeugd (de voormalige A- tot en met D-jeugd) speelt ook komend seizoen in combinatie-elftallen met RKVVM en Sibbe. Hoe kijkt Prevoo daar tegenaan? “In één woord: positief. Die combinatie-teams zijn uit realisme ontstaan. Het tekort aan jeugdleden bij je club kan ertoe leiden dat spelers teams moeten overslaan, óf eerder door moeten naar de seniorenelftallen, óf je loopt het risico dat ze naar andere clubs gaan. Met een samenwerking als deze kun je je leden borgen én hen een volledig pakket tot en met de A-jeugd aanbieden. Vervolgens stromen zij dan door naar de seniorenteams van hun eigen club."

Acuut probleem tweede elftal
Behalve een tekort aan leden zit de club ook, daags voor het begin van de competitiewedstrijden, verlegen om trainers en begeleiders bij meerdere elftallen. Prevoo: “Bij ons tweede elftal bestaat er zelfs een acuut probleem. Zondag begint de competitie voor dat team en er is eigenlijk geen begeleiding. Los daarvan is de jeugdafdeling altijd op zoek naar versterking. Dat is een voortdurende zoektocht. Ik hoop oprecht dat mensen zich dat aantrekken."

"De Vierde Klasse is waar we naartoe willen"
Uiteraard willen we van de voorzitter ook weten wat hij van het vlaggenschip van de club verwacht: het eerste elftal. “We willen absoluut naar de Vierde Klasse, laat dat duidelijk zijn. Met de groep die we nu hebben, moeten we kunnen meedoen om de prijzen." Met die gedachte in het achterhoofd is de selectie in de zomer dan ook versterkt. “We zijn bewust op zoek gegaan naar jongens met binding met Gulpen, of die een verleden bij de club hebben. We zijn ook heel trots dat dat gelukt is. De Vierde Klasse is waar we naartoe willen, en dan kijken we op termijn of het ook hogerop kan. Bovendien: met een kwaliteitsinjectie in de jeugdafdeling hopen we ook een goede basis te leggen voor de lange termijn." Gevraagd naar de concrete doelstelling voor het eerste elftal dit seizoen, is Prevoo helder: “Meedoen om de prijzen. We zetten in op promotie, of dat nou via een kampioenschap is of via de nacompetitie. Maar: die garantie heb je zeker niet."

"Hier ben ik trots op"
Los van de prestaties van het eerste elftal heeft de club uiteraard ook bredere doelstellingen. Want, aldus Prevoo: “Ieder lid is belangrijk. Of dat nou de jeugd is, het eerste, tweede, derde, veteranen- of dameselftal. Het eerste elftal is weliswaar je vlaggenschip, maar iedereen telt mee, of dat nou prestatief of recreatief is." Wanneer is de voorzitter dan gelukkig? “Ik zou heel erg blij zijn als we de jeugdafdeling kwantitatief en kwalitatief naar een hoger niveau kunnen tillen. Het doel is om de club toekomstbestendig te maken, een club waar mensen in de komende jaren over zeggen: híér ben ik trots op. Dat willen we als bestuur heel graag: een goede, solide club in de Gulpense samenleving neerzetten.


Bron: Tekst: Sem Caelen


Geplaatst op: 23-09-2017