Sponsoring

FC Gulpen en Sponsoring
Sponsoring is voor veel amateurverenigingen en ook voor FC Gulpen een belangrijke bron van inkomsten. Sponsoring is niet een doel op zich. Het is een middel om één of meerdere doelen te bereiken. Volgens de statuten heeft FC Gulpen als doelstelling "het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen". Om deze algemene doelstelling kleur te geven, streven wij de volgende doelstellingen na:

  • FC Gulpen wil een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze uitstraling;
  • FC Gulpen wil een prestatieve vereniging zijn met tegelijk ruimschoots aandacht en ruimte voor de recreatiesport;
  • FC Gulpen wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn;
  • FC Gulpen wil voor haar activiteiten gebruik maken van een goed opgeleid kader van vrijwilligers op een moderne, goed onderhouden accommodatie;
  • FC Gulpen wil een familievereniging zijn met een clubhuis waar de verenigingsbevolking graag doet vertoeven;
  • FC Gulpen wil een vereniging zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en waar andere verenigingen met plezier naar toe komen;
  • FC Gulpen wil een vereniging zijn met sterke wortels in Gulpen en die open staat voor samenwerking met andere verenigingen.
Mede gezien de doelstellingen en met name de laatst genoemde, wil FC Gulpen een vereniging zijn met sterke wortels in Gulpen, die open staat voor samenwerking met andere verenigingen en dit ook al doet.

Definitie sponsoring binnen FC Gulpen
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert, waarbij de ander partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft. Kernbegrippen binnen deze definitie zijn dus: zaken doen en wederkerigheid.

Interesse of meer weten over sponsoring van FC Gulpen
Stuur een e-mail naar of bel even met FC Gulpen: Joop Delissen, via email j.delissen@ziggo.nl of telefonisch 06-10389269.

Huidige FC Gulpen Sponsoren
Kijk voor een overzicht van onze huidige sponsoren links op deze pagina!